...

Centrum Wsparcia

Dowiedz się więcej o swoim urządzeniu, korzystając z przewodników, pomocy dotyczącej zakupów i nie tylko.

Jaka jest polityka gwarancyjna dla urządzeń ZTE?

Polityka gwarancyjna
Powiadomienie o gwarancji
Polityka gwarancyjna ma zastosowanie wyłącznie do produktów zakupionych bezpośrednio pod następującym adresem: www.ztedevices.com („ZTE”). Jeśli kupujesz produkty za pośrednictwem kanałów offline lub innych kanałów, skontaktuj się z dostawcą końcowym, który sprzedaje produkty.

Lokalne spółki zależne lub centrum serwisowe ZTE nie odpowiadają za gwarancję produktów zakupionych na stronie www.ztedevices.com („ZTE”).

Przed dostarczeniem produktu do ZTE lub Autoryzowanego Centrum Serwisowego w celu konserwacji / naprawy w ramach niniejszej Gwarancji, musisz wykonać kopię zapasową i usunąć wszystkie dane osobowe i dane (takie jak numery telefonów, teksty, zdjęcia itp.), Które zapisałeś.

Co obejmuje ta gwarancja?
1 Produkt zakupiony przez Internet jest wolny od wad materiałowych i wykonawczych przez autoryzowane centra serwisowe ZTE przy normalnym użytkowaniu zgodnie z odpowiednią instrukcją obsługi, w okresie gwarancyjnym.
2 Prawo konsumenckie w niektórych krajach nie zezwala na ograniczenie okresu gwarancji lub rodzaju części objętych gwarancją. Okres gwarancji ZTE nie przekracza maksymalnego okresu gwarancyjnego określonego w lokalnych przepisach prawnych.
3 Konsument nie ponosi kosztów naprawy lub wymiany wadliwego produktu w okresie gwarancyjnym (za części, robociznę lub inne). Wszystkie wadliwe produkty, części, znaki lub wyposażenie stają się własnością ZTE.
4 Należy zachować ważny dowód zakupu z datą zakupu i przedstawić go przy zgłaszaniu roszczenia gwarancyjnego. W przypadku braku możliwości przedstawienia dowodu zakupu ZTE zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania usługi w związku z roszczeniem gwarancyjnym.


Czego nie obejmuje ta gwarancja?
Czego nie obejmuje niniejsza gwarancja:
Wady lub uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania tego produktu.
Wady lub uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania, nienormalnych warunków, niewłaściwego przechowywania, narażenia na wilgoć, wilgoć lub środowiska korozyjne, nieautoryzowane modyfikacje, nieautoryzowana naprawa, zaniedbanie, nieostrożne obchodzenie się, nadużycie, wypadek, przeróbka, niewłaściwa instalacja, nieprawidłowe napięcie, rozlanie żywności lub płynów , klęska żywiołowa.
Normalne zużycie sprzętu lub normalne starzenie się sprzętu.
Jeśli produkt był otwierany, modyfikowany lub naprawiany przez kogokolwiek innego niż serwis gwarancyjny lub jeśli był naprawiany przy użyciu nieautoryzowanych części zamiennych.
Jeśli numer seryjny lub kod daty akcesorium mobilnego został usunięty, wymazany, zniszczony, zmieniony lub w jakikolwiek sposób nieczytelny, podlega wyłącznej ocenie producenta.
ZTE nie gwarantuje, że działanie produktu będzie nieprzerwane lub wolne od błędów.

Jak poprosić o naprawę?
W tym samouczku dowiesz się, jak zgłosić się do serwisu na „www.ztedevices.com”.
1, w odniesieniu do elementów zakupionych na „www.ztedevices.com”, jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z Centrum Wsparcia ZTE za pośrednictwem poczty elektronicznej / infolinii / czatu na żywo.
2, Jeśli potrzebujesz usługi naprawy, prześlij arkusz „Naprawa” za pośrednictwem „aplikacji naprawy”, nasz dział obsługi klienta skontaktuje się z Tobą po raz pierwszy i poda odpowiedni przewodnik naprawy.
3, Jeśli chodzi o naprawę poza gwarancją, klient musi zapłacić koszty wysyłki w obie strony, Autoryzowane Centra Serwisowe ZTE przekażą Ci wycenę do potwierdzenia po otrzymaniu i sprawdzeniu urządzenia, Autoryzowane Centra Serwisowe ZTE rozpoczną naprawę po zapłaciłeś opłatę za usługę poza gwarancją.
4, Autoryzowane Centrum Serwisowe ZTE wyśle ​​urządzenie do Ciebie, gdy tylko naprawa zostanie zakończona.
5, ZTE nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niedostarczenie towaru z powodu błędnych informacji.
6, możesz użyć numeru listu przewozowego, aby śledzić status wysyłki.
OGRANICZONA GWARANCJA W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA JEST JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ŚRODKOWYM PRZECIWKO PRODUCENTOWI I PRODUCENTOM. JEDNAK, NINIEJSZA OGRANICZONA GWARANCJA NIE WYŁĄCZA ANI NIE OGRANICZA ŻADNYCH PRAW PRAWNYCH (USTAWOWYCH) UŻYTKOWNIKA W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH PRAW KRAJOWYCH. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO PRODUCENT NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA UTRATĘ LUB USZKODZENIE LUB USZKODZENIE DANYCH, ZA UTRATĘ ZYSKU, UTRATĘ KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW LUB FUNKCJONALNOŚCI, UTRATĘ DOCHODÓW LUB UTRATY ZYSKÓW , ZWIĘKSZONE KOSZTY LUB KOSZTY LUB ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, SPECJALNE LUB WTÓRNE STRATY LUB SZKODY.


Powiązane artykuły

Co mam zrobić, jeśli otrzymałem/łam zepsuty telefon?

Zanim przeprowadzimy Cię przez proces zwrotu pieniędzy, najpierw chcielibyśmy przeprosi...

Czytaj więcej 
Czy mogę kupić części do mojego urządzenia?

Niestety nie sprzedajemy konkretnych części.

Czytaj więcej 
Czy mogę kupić dodatki podczas procesu naprawy?

Nasze usługi naprawcze są ściśle ograniczone do naprawy lub wymiany Twojego urządzenia....

Czytaj więcej